فرش مرداس
فرش مرداس
  قوانین و مقررات   فرصت های شغلی   پرسش های متداول

فرش ترک

  نمایش : 46 - 46 آیتم
فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۳

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۳

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۴

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۴

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۵

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۶

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۶

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۷

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۷

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۸

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۸

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۰

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۰

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۹

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۹

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲۱

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۲

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۳

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۴

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۴

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۵

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۵

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۶

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۶

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۷

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۷

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۸

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۸

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۹

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۹

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۰

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۰

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۱

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۱

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۲

فرش ترک ساده کد ۱۵۴۳۱۲

شروع قیمت از 210,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۲

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۲

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۳

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۳

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۴

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۴

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۶

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۶

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد ۱۳۴۰۷

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۷

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد ۱۳۴۰۸

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۸

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد۱۳۴۰۹

فرش ترک ممتاز کد۱۳۴۰۹

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۰

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۰

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد۱۳۴۰۱۱

فرش ترک ممتاز کد۱۳۴۰۱۱

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۷

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۷

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز کد  ۱۳۴۰۱۸

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۱۸

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز  کد ۱۳۴۰۲۰

فرش ترک ممتاز کد ۱۳۴۰۲۰

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۱

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۱

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۳

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۳

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۴

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۴

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۵

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۵

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۷

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۷

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۸

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۸

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۹

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۲۹

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۰

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۰

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۱

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۱

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۲

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۲

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۳

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۳

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۴

فرش ترک ممتاز ۱۳۴۰۳۴

شروع قیمت از 225,000 تومان

فرش ترک 

یکی از پرفروش ترین انواع فرش ماشینی که به عنوان فرش لوکس شناخته می شود، فرش ترک است. تفاوت اساسی فرش ترک با فرش ایرانی، طرح و نقشه های ساده و استفاده از رنگ های محدود در بافت و تولید آن است که باعث می شود این فرش برای انواع دکوراسیون مناسب باشد. رنگ هایی که در زمینه فرش ترک به کار برده می شوند اغلب شامل رنگ های طوسی روشن، قهوه ای و کرم هستند که یا به صورت تک رنگ با گل های برجسته و یا در ترکیب با چند رنگ گرم در قالب طرح های شیک و ساده به فروش می رسند.

ابعاد فرش ماشینی ترک

ابعاد فرش ماشینی ترک متفاوت اما به طور معمول در اندازه های 2، 4، 6، 9 و 12 متری تولید و عرضه می شوند و شما می توانید فرش موردنظرتان را در ابعاد مناسب خریداری کنید. فرش ترک در دو نوع ساده و ممتاز تولید می شود که عمده تفاوت آنها در الیافی است که در بافت آنها مورد استفاده قرار می گیرد. فرش ترک ساده با نخ خابی از جنس تاپس تولید می شود اما در تولید فرش ترک ممتاز از دو نوع نخ تاپس و بامبو به عنوان نخ خاب استفاده می شود و طبیعتا قیمت فرش ترک ساده در مقایسه با فرش ترک ممتاز کمتر است. البته به طور کلی، قیمت فرش ترک به نسبت سایر فرش های ماشینی، کمی بیشتر است که البته زیبایی و اصالت طرح و نقشه ی این فرش در کنار کیفیت مناسب و دوام و ماندگاری بالا، این تفاوت قیمت را توجیه می کنند.

فرش ترک به ویژه برای استفاده در دکوراسیون کلاسیک اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن مناسب است اما می توانید از آن در دکوراسیون مدرن هم استفاده کنید. برای آشنایی بیشتر با انواع طرح و نقشه و قیمت فرش ترک می توانید از انواع فرش ترک موجود در فروشگاه اینترنتی فرش مرداس دیدن کنید و فرش موردنظرتان را به صورت نقد یا اقساط خریداری نمایید.