کارت هدیه مرداس

 با خرید هر نوع فرش از مرداس، کارت هدیه دریافت کنید! 

 

شرایط استفاده از کارت هدیه:

  1. در خرید بعدی خود، با استفاده از کارت هدیه ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید کنید، ۵۰۰/۰۰۰ تومان تخفیف بگیرید.
  2. کارت مذکور یکبار مصرف است.
  3. قابلیت واگذاری و انتقال به شخص دیگر را دارد.
  4. مدت زمان اعتبار کارت مورد نظر، از زمان خرید شما به مدت یک سال می‌باشد.
  5. کارت مورد نظر قابلیت استفاده در زمان جشنواره یا کمپین را ندارد.

 

ارتباط با مرداس
؟ ?/ /
جستجوی سریع